Zakończyliśmy inwentaryzację cmentarza.

Proszę o kontakt z kancelarią parafialną osoby, które w wykazie grobów przy numerze mogił swoich bliskich odczytały informację "prosimy o pilny kontakt z parafią".

To nie w każdym wypadku oznacza braku wpłaty za rezerwację miejsca grobowego! W niekórych sytuacjach chodzi jedynie o jasne uregulowanie statusu miejsca grobowego lub zweryfikowanie opłaty rezerwacji!

Dziękuję za zrozumienie.

Proboszcz

 

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Gerard

Rozmus

2. rocznica

30-11-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wiktor

Pawełczyk

16. rocznica

30-11-2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Adamus

42. rocznica

30-11-1980

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Madeja

104. rocznica

30-11-1918

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Norek

Stanisław

2. rocznica

01-12-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Małgorzata

Skarboń

12. rocznica

01-12-2010

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Agnieszka

Urbańczyk

35. rocznica

01-12-1987

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Monika

Norek

30. rocznica

02-12-1992

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Adolf Furczyk

21.05.1940

30.12.1991

21.05.1940

30.12.1991

Maria Maciaszek

27.01.1923

25.12.2002

27.01.1923

25.12.2002

Czesław Sosna

04.04.1955

12.05.2012

04.04.1955

12.05.2012

Zbigniew Niesyto

11.03.1957

10.06.1974

Paweł Niesyto

19.12.1929

09.12.2001

11.03.1957

19.12.1929

10.06.1974

09.12.2001

Franciszek Gwóźdź

02.10.1934

04.12.1998

Krystyna Gwóźdź

25.06.1943

28.05.2007

02.10.1934

25.06.1943

04.12.1998

28.05.2007

Łucja Gwóźdź

10.12.1916

23.01.1956

Ludwik Gwóźdź

10.02.1910

29.03.1976

10.12.1916

10.02.1910

23.01.1956

29.03.1976

Marta Niesyto

24.04.1909

07.09.1994

Katarzyna Rozmus

24.04.1909

-

07.09.1994

-

Florian Ogiegło

14.04.1952

13.11.1993

14.04.1952

13.11.1993

Jan Rozmus

28.12.1905

15.02.1990

Karolina Rozmus

28.12.1914

05.05.1989

28.12.1905

28.12.1914

15.02.1990

05.05.1989

Franciszek Jagos

22.09.1942

06.07.1989

22.09.1942

06.07.1989

Stanisław Dymerski

15.03.1960

30.05.1989

15.03.1960

30.05.1989

Marta Wyroba

01.02.1931

28.10.1985

Józef Wyroba

08.11.1931

02.05.1998

01.02.1931

08.11.1931

28.10.1985

02.05.1998

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Bielanin Maria

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Furczyk Adolf

21.05.1940

30.12.1991

Data urodzenia:

21.05.1940

Data śmierci:

30.12.1991

Status:
Pochowany:

Maciaszek Maria

27.01.1923

25.12.2002

Data urodzenia:

27.01.1923

Data śmierci:

25.12.2002

Status:
Pochowany:

Sosna Czesław

04.04.1955

12.05.2012

Data urodzenia:

04.04.1955

Data śmierci:

12.05.2012

Status:
Pochowany:

Niesyto Zbigniew

11.03.1957

10.06.1974

Niesyto Paweł

19.12.1929

09.12.2001

Data urodzenia:

11.03.1957

19.12.1929

Data śmierci:

10.06.1974

09.12.2001

Status:
Pochowany:

Gwóźdź Franciszek

02.10.1934

04.12.1998

Gwóźdź Krystyna

25.06.1943

28.05.2007

Data urodzenia:

02.10.1934

25.06.1943

Data śmierci:

04.12.1998

28.05.2007

Status:
Pochowany:

Gwóźdź Łucja

10.12.1916

23.01.1956

Gwóźdź Ludwik

10.02.1910

29.03.1976

Data urodzenia:

10.12.1916

10.02.1910

Data śmierci:

23.01.1956

29.03.1976

Status:
Pochowany:

Niesyto Marta

24.04.1909

07.09.1994

Rozmus Katarzyna

Data urodzenia:

24.04.1909

Data śmierci:

07.09.1994

Status:
Pochowany:

Ogiegło Florian

14.04.1952

13.11.1993

Data urodzenia:

14.04.1952

Data śmierci:

13.11.1993

Status:
Pochowany:

Klimasara Paulina

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Waliczek Anna

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Rozmus Jan

28.12.1905

15.02.1990

Rozmus Karolina

28.12.1914

05.05.1989

Data urodzenia:

28.12.1905

28.12.1914

Data śmierci:

15.02.1990

05.05.1989

Status:
Pochowany:

Jagos Franciszek

22.09.1942

06.07.1989

Data urodzenia:

22.09.1942

Data śmierci:

06.07.1989

Status:
Pochowany:

Dymerski Stanisław

15.03.1960

30.05.1989

Data urodzenia:

15.03.1960

Data śmierci:

30.05.1989

Status:
Pochowany:

Wyroba Marta

01.02.1931

28.10.1985

Wyroba Józef

08.11.1931

02.05.1998

Data urodzenia:

01.02.1931

08.11.1931

Data śmierci:

28.10.1985

02.05.1998

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli, siedziba: Wola 43-225, Szkolna 29.